Obowiązek informacyjny – Konferencja Zielona Wieża

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zielona Wieża Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000494554, REGON 147052336, NIP 5252580672, o kapitale zakładowym 5.000 zł.

Dane kontaktowe Zielonej Wieży Sp. z o.o. to [email protected].

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy w postaci uczestnictwa w konferencji, kontaktu z Tobą, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Zielonej Wieża Sp. z o.o.  oraz wyżej wymienionych podmiotów zaprzyjaźnionych (jeśli wyraziłeś na to zgodę). Będziesz otrzymywał informacje dotyczące: rekrutacji, planowanych konferencjach, warsztatach, instrukcjach jak założyć własną placówkę, nowych placówkach sieci Zielona Wieża.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Tobą kontaktu oraz marketing bezpośredni/informacja handlowa produktów lub usług Zielona Wieża Sp. z o.o.

Przewarzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Ciebie lub zostały przekazane w Twoim imieniu.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Zieloną Wieżę Sp. z o.o. w jej działalności w szczególności świadczących usługi informatyczne, usługi księgowe.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń czyli przez okres 6 lat od roku wykonania umowy. Inne zebrane w celu kontaktu z Tobą i marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu wyślij nam wiadomość na adres email: [email protected]

Możesz wnieść również skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Nie podanie przez Ciebie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy uniemożliwi nam świadczenie dla Ciebie usługi uczestnictwa w konferencji. Niewyrażenie przez Ciebie zgody na któryś z celów marketingowych, nie wpływa negatywnie na możliwość świadczenia usługi uczestnictwa w konferencji.